Tag Archives: nghề phóng viên viết

Kĩ sư phần mềm : Có phải là nghề đang có giá nhất

Kĩ sư phần mềm : Có phải là nghề đang có giá nhất

Một trong những công việc đứng cuối bảng xếp hạng 200 công việc trên thế giới là nghề phóng viên viết, xếp thứ 196, thua nghề phóng viên ảnh 30 bậc và thua nghề giám đốc mai táng 90 bậc… Những công việc được đánh giá cao nhất lần lượt là kĩ sư phần mềm,