Tag Archives: luyện thi miễn phí

Lớp luyện thi ‘made in Thủ khoa’

Lớp luyện thi ‘made in Thủ khoa’

Những sinh viên từng đậu thủ khoa khối V, Đại học Kiến Trúc Hà Nội đã cùng nhau tổ chức lớp luyện thi môn vẽ hoàn toàn miễn phí cho các sĩ tử. Lớp luyện thi Made in Thủ khoa. “Thầy giáo” không chuyên Lớp học thủ khoa được lên ý tưởng bởi Xuân Hòa,