Tag Archives: học vẹt

Cách ôn thi môn hóa hiệu quả từ các thủ khoa

Cách ôn thi môn hóa hiệu quả từ các thủ khoa

Điều quan trọng nhất của quá trình ôn tập là thường xuyên hệ thống hóa kiến thức bằng mọi cách. Các sĩ tử nên làm đề cương và nắm chắc các lý thuyết tổng quát gồm: Các thuyết và định luật: Thuyết nguyên tử – phân tử, thuyết electron, lý thuyết về liên kết hóa