Tag Archives: học bổng

Cơ hội nhận học bổng du học Anh

Cơ hội nhận học bổng du học Anh

Ngày càng có nhiều học bổng được các trường và tổ chức giáo dục đưa ra nhằm giúp đỡ du học sinh trong việc học tập và nghiên cứu, tuy nhiên các suất học bổng này không dễ dàng có thể xin được vì lượng du học sinh ngày càng đông và cạnh tranh ngày

Nhận học bổng 50% với Tập đoàn Giáo dục Cambridge-Anh

Nhận học bổng 50% với Tập đoàn Giáo dục Cambridge-Anh

Tập đoàn giáo dục Cambridge (CEG) là một tổ chức giáo dục bao gồm nhiều trường ở nhiều địa điểm khác nhau tại Anh, Mỹ, Hà Lan. CEG mang đến cho bạn các khoá học đa dạng từ các chương trình đào tạo Tiếng Anh, trung học đến Dự bị Đại học, Dự bị Thạc