Tag Archives: Cơ khí

Những ngành, nghề nào đang “khát” nhân lực?

Những ngành, nghề nào đang “khát” nhân lực?

Những nghề thuộc nhóm ngành Cơ khí, Điện, Hóa chất, Kỹ thuật nông lâm nghiệp, Kỹ thuật thủy sản, Công nghệ địa chất – Vật lý, Toán, Thống kê, Công nghệ sinh học, Xã hội học…..vẫn có nhu cầu rất lớn. Theo khảo sát của Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông